Nefret Söylemlerine ve Karalama Kampanyalarına Karşıyız

img

SPoD olarak 16 Ekim tarihinden itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara karşı verilen tepkileri üzüntüyle takip etmekteyiz. Hem üniversite bünyesinde hem de sosyal medyada, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nü (BÜLGBTİ+) ve üyelerini hedef gösteren nefret söylemlerine ve karalama kampanyalarına, LGBTİ+lara dayatılan yalnızlaştırmaya ve öznelere yönelen şiddetin meşrulaştırılmasına karşı olduğumuzu belirtmek isteriz.

Kampüslerin LGBTİ+ların ayrıştırıldıkları değil, özgürce örgütlenebildikleri ve varoluşlarını sürdürüp geliştirebildikleri yerler olması gerektiği kanaatindeyiz. Temennimiz, Anayasa ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde korunan ve temel insan haklarından olan ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkının, kampüsler de dahil hayatın tüm alanlarında LGBTİ+lar için de korunmasıdır.

Boğaziçili LGBTİ+lara yönelik gerçekleştirilen saldırılara karşı onların yanında olduğumuzu ifade ediyor, tüm insan hakları savunucularını BÜLGBTİ+ ile dayanışmaya davet ediyoruz. 

Ayrıca sosyal medyada ve kampüslerde yükselen nefretten, ayrıştırıcı dilden ve varoluşumuzu kriminalize eden hedef göstermelerden dolayı özel hayata saygı hakları ihlal edilen ve/veya travmatize olan başta Boğaziçili öğrenciler olmak üzere tüm LGBTİ+lara, psikolojik ve hukuki desteğe hazır olduğumuzu duyururuz.