Zümrüdü Cinsellik Atölyeleri Başlıyor!

img

“Kendimi tanımak, farkında olmak, cinselliğimi, yönelimimi, bedenimi keşfetmek, var oluşumu yaşamak, dayatılan heteronormativiteyi fark etmek ve değiştirmek, başka türlü yaşamak, benden alınan gücümü geri almak istiyorum” diyoruz ve bunu bizim gibi dert eden kadınlarla bir araya gelerek, birlikte sorgulayarak, birlikte değiştirerek, birlikte eyleyerek, birlikte eğlenerek yapmak istiyoruz. 

Lezbiyen, biseksüel, aseksüel, heteroseksüel, trans ve cis kadınlar olarak, günlük yaşamımızdaki sorunları, kendimizi var etmemizin önündeki engelleri, nasıl bir yaşam istediğimizi daha çok ve yüksek sesle konuşalım. Hayallerimizi, umutlarımızı, dayanışma pratiklerimizi, dışlanma ve güçlenme deneyimlerimizi paylaşalım. Birlikte yeni stratejiler, çözümler bulalım, yeni yollar açalım kendimize. Sözlerimizi topluma da ulaştırabilelim istiyoruz.

İlk Buluşma: Feminist Savunma Sanatları

Kendimizi ifade etmek, gerektiğinde kendimizi savunmak, yaşadığımız zorluklar karşısında kolektif ve bireysel stratejiler geliştirmek üzerine çalışacağız. Dayanışarak, birbirimizden öğrenerek birlikte güçlenmeyi; kendimizi ve birbirimizi anlamayı, tanımayı, örgütlülüğümüzü güçlendirmeyi amaçlamaktayız.

Çalışma 3 seanstan (14 saaten) oluşmaktadır. Bütünlüklü bir çalışma olduğu için ilk seanstan itibaren katılım gerekmektedir, ara seanslarda katılım kabul edilmeyecektir.

Feminist Savunma Sanatları Çalışma Zamanları

12 Şubat 2019 – Salı, 18.00 – 22.00

15 Şubat 2019 – Cuma, 18.00 – 22.00 

16 Şubat 2019 – Cumartesi, 13.00 – 19.00

Feminist savunma sanatları çalışmasının ardından Mayıs 2019’a kadar 15 günde bir salı akşamları aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yürütmek için bir araya gelinecektir.

Atölye/Antrenman/Forum Konuları:

İletişim, Şiddetsiz İletişim, Feminist Yöntemler, Feminist İlkeler,

Beden, Cinsellik,

Cinsel Yönelimler, Kimlikler, Queer Politika,

Kimliğimizi Kabul Etmenin Önündeki Engeller / Kimliğimizi Kabul Etmenin, Varoluşumu Yaşamanın Vereceği Haz, Mutluluk,

Açılma/Açıl(a)mama Deneyimleri,

Lezbiyen, Biseksüel Cinsel Sağlığı, Sağlık Hizmetlerine Erişim,

LGBTİ+ Sosyal Alanlarına Erişim,

Toplumsal Hareketler ve Örgütlenme Alanlarında Deneyimler olarak ön görmekteyiz.

Çalışmaların Periyodu:

19 Şubat 2019 – Salı, 18.00 – 22.00

5 Mart 2019 – Salı, 18.00 – 22.00

19 Mart 2019 – Salı, 18.00 – 22.00

02 Nisan 2019 – Salı, 18.00 – 22.00

30 Nisan 2019 – Salı, 18.00 – 22.00

4 Mayıs 2019 – Salı, 18.00 – 22.00

Çalışmalar, lezbiyen, biseksüel, aseksüel, heteroseksüel, trans ve cis kadınların katılımına açıktır.

Çalışmalar, atölye/antrenman/forum şeklinde gerçekleşecektir. Her atölye/antrenman/forumun kolaylaştırıcılığını İlke Acar ve Hatice Amazon yapacaktır. Feminist ve LGBTİ+ hareketinin örgütlülüğünden alınan bilgi ve deneyimle çalışmaları, interaktif ve birlikte öğrenme yöntemiyle, feminist ilkelerle yürütülecektir.

Buluşmalarımızda daha önceden belirlemiş olduğumuz konuları, grubun dinamiğine ve ihtiyacına göre işlenecektir.

Katılım için atolye@spod.org.tr e-posta adresine, e-posta başlığına “Zümrüt” yazarak başvurabilir ve detaylı içeriğe erişebilirsiniz. Katılım başvuru önceliğine dayalı olacak olup, çalışmalar sınırlı sayıda katılımcıya açık olacaktır.