Job Vacancy: Legal Counsel / Hukuki Danışman Aranıyor

ENG:

Please visit Kariyer.net for detailed information about the job and application. Deadline; January 23rd, 2018, Friday 11.59pm.

A project is being conducted for reducing the barriers in access to protection services by Key Refugee Groups within the scope of providing access for them to better protection services on issues such as access to sexual health and reproductive health (SRH) services by vulnerable refugees, especially by women, adolescent girls and key refugee groups, and gender-based violence. The project is conducted between January 2018 and March 2019 with Positive Life Association, SPoD, Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association and UNFPA with the financial support of European Union Civil Support and Humanitarian Aid Office. 

The project aims to help refugees at risk meet their vital protection needs and contribute protection services mechanisms. It aims to increase access to protection services, including other key services, by reducing the barriers faced by key refugee groups in the provision of services. It takes aim at the refugees and asylum seekers, key refugee groups in Istanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Izmir, Denizli, Yalova, Adana and Hatay through 5 service units to be opened within the scope of the project.

 

TR:

Pozisyona Kariyer.net üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru için son tarih 23 Ocak 2018, Cuma 23.59.

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, SPoD, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle Ocak 2018 ve Mart 2019 tarihleri arasında yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılacak olan 5 hizmet birimi ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Denizli, Yalova, Adana ve Hatay'daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir.