unnamed (1)

2009-2014 yasama dönemi boyunca Avrupa Parlamentosu milletvekilleri LGBT meselelerinde 250′den fazla kez oy kullandı. 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü öncesinde, önemli LGBT meseleleriyle ilgili Parlamento’da bulunan siyasi grupların oylamalarını özetleyen 6 infografik yayınlayacağız.

Avrupa Parlamentosu 2014 Şubat’ında, homofobi karşıtı yol haritası içeren ‘Lunacek Raporu’nu büyük bir çoğunlukla kabul etti (394 kabul, 176 red oyu). Rapor Avrupa basınında geniş bir şekilde konuşuldu.

Rapor beş farklı siyasi grup (Muhafazakâr/merkez sağ Grubu (EPP),  Sosyalistler ve Demokratlar (S&D), Avrupa için Liberal ve Demokrat Grubu (ALDE), Yeşiller/Özgür Avrupa Birliği (Greens/EFA) ve Avrupa Birleşik Sol / Kuzey Yeşil Sol Grubu (GUE/NGL) tarafından birlikte hazırlandı. Bu beş grup, daha önce toplumsal cinsiyet ve sakatlık konularında da yaptığı gibi, Avrupa Komisyonu’na LGBT bireylerin eşitliği için yumuşak bir politika izlenmesi için çağrıda bulundu.

Grafikteki oranlar, yasayı kabul eden Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin, tüm milletvekillerine oranını gösteriyor. Diğer oylar VoteWatch sitesinde ulaşılabilir durumda. Rakamlar oylama düzeltmelerini yansıtacak şekilde düzeltildi.

* Avrupa Parlamentosu LGBTİ Hakları İntergrubunun sitesinde yayınlanan 16 Mayıs 2014 tarihli haber.

Haberin orijinali: http://www.lgbt-ep.eu/parliamentary-work/lgbtvotes-5/

Çeviri: Mehmet Akın – SPoD LGBTİ