2009 ve 2014 yılları arasında Avrupa Parlamentosu lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender bireylerin haklarını istikrarlı bir biçimde destekledi. Merkez ve sol siyasi gruplar;  Sosyalistler ve Demokratlar (S&D), Avrupa için Liberal ve Demokrat Grubu (ALDE),  Yeşiller/Özgür Avrupa Birliği (Greens/EFA) ve Avrupa Birleşik Sol / Kuzey Yeşil Sol Grubu (GUE/NGL) bu desteğin öncülerinden.

unnamed

Geçtiğimiz hafta boyunca, Avrupa Parlamentosu LGBT komisyonu LGBT alanında kilit öneme sahip 5 konudaki kararları analiz etti. Analiz edilen kararlar Litvanya’daki ifade özgürlüğü, Birleşmiş Milletler’deki LGBT Hakları, Evliliğin AB Genelinde Tanınması, Rusya’daki Homofobi ve Birleşmiş Milletler LGBT Yol Haritası.

Grafik her siyasi grup için ortalama puanları gösteriyor. Analiz edilen her kararda LGBT haklarını bütünüyle destekleyen tek grup Yeşiller/Özgür Avrupa Birliği

Sosyalistler ve Demokratlar (%99), Avrupa Birleşik Sol / Kuzey Yeşil Sol Grubu (%97) ve Avrupa için Liberal ve Demokrat Grubu (%96) Greens/EFA’nın ardından, yakın destekleme oranlarıyla, LGBT haklarına en çok destek veren siyasi gruplar olarak sıralanıyorlar.

Muhafazakâr/merkez sağ Grubu (EPP) (%36) ve Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu (ECR) (%35) gruplarındaki istikrarlı bir azınlık ise LGBT içerikli kararları üçte bir oranla desteklediler. Aynı zamanda Özgürlük ve Demokrasi Avrupası (EFD) (%13) üyelerinin onda biri bu kararları destekledi.

LGBT komisyonunun eş yürütücüsü Avrupa Parlamentosu üyesi Ulrike Lunacek şöyle konuştu: “Parlamentonun LGBT hakları alanındaki çalışmalarından dolayı çok gururluyum.”

“Son 5 yıl içinde LGBT konusunda olumlu tanımlar içeren 100 rapor kabul ettik. Pek çok ülkeden ve gruptan parlamento üyeleri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin korumaya çalıştığımız insan haklarının içkin bir parçası olduğunu kabul etti.”

“Bir sonraki yasama döneminde de bu işimizi sürdüreceğiz ve oy kullanan LGBTlerin ve eşitliği savunanların LGBT konularına önemli destekler veren bu adaylara ve partilere oy vereceği konusunda umutluyuz.”

LGBT Komisyonu’nunYardımcı Başkanı Avrupa Parlamentosu üyesi Sophie in ‘t Veld şunları ekledi: “Buna rağmen hala yapılması gereken pek çok iş var. Pek çok kişi eşitliksiz uygulama ve ayrımcılığa maruz kalmaya devam ediyor.”

“Seçmenlerin gelecek haftaki seçimlerde bir tercih hakkı var. Gelecek 5 yıl boyunca LGBTİ eşitliği için mücadelemizi başarıyla sürdürmek için ihtiyacımız olan oya ulaşacağımızdan eminim, ancak oy verecek olanların seçime katılmaları gerek. Eminim katılacaklardır.”

5 yıllık dönemlerinde Avrupa Parlamentosu üyeleri 250’nin üzerindeki kararın cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularıyla bağdaştırılmasında rol oynadılar.

* Avrupa Parlamentosu LGBTİ Hakları İntergrubunun 16 Mayıs 2014 tarihli haberi;

Haberin orijinali: http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/4-political-groups-led-lgbt-rights/

 

Çeivren: Kerem Renda – SPoD LGBTİ