Akademik Alan

Blog-LGBTBooks

SPoD Akademi, Türkiye’deki akademik bilgi birikimine toplumsal cinsiyet ve kuir teori perspektifiyle katkı sağlar. Bu alanda çalışan akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçladığı Bahar Seminerleri’ni düzenler. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa uğrayan bireylerin durumlarını tespit etmek amacıyla anket, saha araştırması, sözlü tarih araştırma teknikleri ile veri üretir. Elde edilen sonuçları makamlar, kurumlar, dernekler ve kamuoyu ile paylaşır. Akademik tartışmaların odak alındığı yayınlar çıkarmayı amaçlar. Bu bağlamda SPoD Akademi, farklı alanlarda faaliyet göstererek çalışmalarını sürdürmektedir.

soru işareti

Akademik danışmanlık sağlanması

SPoD Akademi, LGBTİ ve kuir üzerine odaklanan akademik çalışmalara yönelik olarak akademi@spod.org.tr üzerinden gerçekleştirilen talepler doğrultusunda danışmanlık vermektedir. Verilen bu danışmanlık, yüksek lisans ve doktora seviyesinde gerçekleştirilen çalışmalara yöneliktir.

 

LGBTİ Kütüphanesi oluşturulması (MSGSÜ, Bomonti)

SPoD Akademi, LGBTİ ve kuir meseleleri üzerine yazılmış akademik eserlerin birarada bulunması amacıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti kampüsünde bir LGBTİ kütüphanesi oluşturmaktadır. Kütüphane, her yıl eklenen yeni eserler sayesinde büyümektedir.

 

Bahar Seminerleri düzenlenmesi

SPoD, 2011 yılından bu yana yılda 2 defa olmak üzere ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde Bahar Seminerleri düzenlemektedir. SPoD Akademi Grubu’nun organize ettiği Bahar Seminerleri LGBTI+ ve kuir alanlarında çalışan akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlamakta ve gerek katılımcıların gerekse alanda çalışmalar gerçekleştiren araştırmacıların entelektüel birikimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, var olan bilginin yaygınlaşmasını sağlamak ve yeni bakış açıları kazanmak için yılda iki defa olmak üzere kurgulanan bu vizyon gelişimi turunun yıllar içinde ulaştığı kitlenin büyümesi SPoD Akademi’nin hedefleri arasında yer almaktadır.

SPoD Akademi Buluşmalarının gerçekleştirilmesi

SPoD Akademi Buluşmaları, 2016 Sonbahar’ında başlatmış olduğumuz, LGBTI+ ve kuir alanında gerçekleştirilmiş çalışmaların konuyla ilgilenen dinleyici kitlesiyle hızlı bir şekilde buluşmasını sağlayan aylık toplantılar dizisidir. Buluşmalar esnasında, alanında uzman ya da uzmanlaşma yolunda hızla ilerleyen akademi alan çalışanlarının altyapı, bilgi ve deneyim aktarımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

lgbt_logo_uk_pdfLGBTİ’lere yönelik saha araştırmalarının yürütülmesi

SPoD Akademi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa uğrayan bireylerin durumlarını tespit etmek amacıyla anket, saha araştırması, sözlü tarih araştırma teknikleri ile veri üretir. Gerçekleştirilen 2 büyük saha araştırması mevcuttur.

SPoD’un 2014 yılında gerçekleştirdiği Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırmasına 2875 kişi katılmış ve araştırma kapsamında 10 şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Trabzon, Adana, Antalya, Mersin, Edirne) 200’ü aşkın kişinin katıldığı toplam 14 odak grup görüşmesi düzenlenmiştir. Araştırma sonuçlarına bu link‘e tıklayarak erişebilirsiniz.

2016 yılında gerçekleştirilen çalışma ise “Trans Kadınların “Alternatif” İş Deneyimleri” üzerine odaklanmıştır. Saha araştırmasının Ekim 2015-Eylül 2016 tarihlerinde yürütüldüğü ve saha araştırması kapsamında 13’ü İstanbul, ikisi Mersin olmak üzere farklı iş ve sektörlerde çalışan 15 trans kadınla derinlemesine mülakatların gerçekleştirildiği bu araştırma sonuçlarına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.