LGBTİ Hareketi ve Aktivizmi Öğrenim Programı (Son Başvuru: 5 Mart)

banner-1

KISACA AKTİVİZM PROGRAMI

Kurulduğu günden itibaren SPoD’un çevresi genişliyor. SPoD’un düzenlediği etkinlik ve kampanyalarda doğrudan yer alanlar kadar, “SPoD’un çalışmalarına biz de katkı sağlamak istiyoruz. Neler yapabiliriz?” diyenlerin de sayısı artıyor.

Sivil Düşün AB Programı desteğiyle, 2017 yılında ikincisi düzenlenecek olan LGBTİ Hareketi ve Aktivizmi Programı’nın amacı, genel olarak LGBTİ hareketi içerisinde, özel olarak da SPoD’da etkin olmak isteyen fakat nereden ve nasıl başlayabileceğini bulamamış kişilere destek sağlamaktır.

Programın, katılmak isteyenler arasından seçilecek 25 kişiyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu grubun, Mart 2017’de 3 tam gün ve Mayıs 2017’de 2 gün olmak üzere toplam 5 atölye gününe katılması planlanıyor. Atölyeler, katılımcıların LGBTİ hareketi ve aktivizmi alanlarında yetkinliklerini arttırmayı hedefliyor.

Program katılımcılarının, bu iki buluşmanın arasındaki 2 aylık dönemde, kendi geliştirdikleri ve SPoD içerisinde yer alan etkinliklerde aktif olmaları öngörülüyor. Böylece alandaki ilk çalışmalarını, düzenli olarak destek alabildikleri bir program çerçevesinde uygulayabilecekler.

Bu programın LGBTİ hakları savunuculuğu alanına katkı sağlayacağını düşünerek heyecanlanıyoruz. Umarız hem sizin hem de SPoD’un bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayan ortak bir noktada buluşabiliriz.

Online başvuru formu: http://bit.ly/2lIGnPR

 

NEDEN BÖYLE BİR PROGRAM?

KISACA SPoD

SPoD ( Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği), 2011 baharında bir grup aktivist, akademisyen ve öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu ve 21 Eylül 2011’de resmi olarak dernek statüsünü edinmiş, sosyal politika temelli bir LGBTİ hakları derneğidir.

SPoD’un amacı, başta cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kaynaklı olmak üzere her türlü şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık ile ilgili veri oluşturmak ve bütün ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmaktır.

Bu çerçevede SPoD, aşağıda listesini gördüğünüz alanlarda güncel çalışmalar yürütmektedir.

 

SPoD GÜNCEL ÇALIŞMA ALANLARI

Hukuk ve Adalete Erişim

– Hukuki Danışmanlık

– Avukat Eğitimleri

– Hak İhlalleri Raporlamaları

– Emsal Dava Takipleri

 

Sosyal ve Ekonomik Haklar

– Ruh Sağlığı / Bireysel ve Grup Terapileri

– Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı

– Ruh Sağlığı Uzmanlarına Eğitimler

– Trans Grup Terapileri

– LGBTI Danışma Hattı

– Açılma Toplantıları

– Öğretmen Buluşmaları

– Eğitimde Ayrımcılık Araştırmaları

– Mülteci LGBTI Psikososyal Destek

– Sakat LGBTI Çalışmaları

– Mahpus LGBTI Çalışmaları

– Özel Sektörde Çalışma Hayatına Yönelik Eğitimler

 

 Akademi

– Bahar Seminerleri

– Akademi Buluşmaları

Siyasi Katılım

– LGBTİ Dostu Belediye Endeksi

– Belediye Eğitimleri

– TBMM Savunuculuk Çalışmaları

 

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

– Queer Belgesel Gösterimleri

– Parti Organizasyonları

– Sergi Organizasyonları

 

Gönüllülerle Çalışmalar

– Oryantasyonlar

– Aktivizm Programları

afis 1-1

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

Program, LGBTİ hareketi ve aktivizmi konusunda bilgi edinmek, SPoD içerisinde etkin olmak ve LGBTİ hakları savunuculuğu yapmak isteyenlere açıktır.
KATILIM ÖNKOŞULU:

Program, bütünlüklü bir öğrenim kurgusu olarak tasarlandı, dolayısıyla başvuru için en önemli önkoşul, programın tüm aşamalarına (atölye günlerine ve buluşmalara) tam katılımın sağlanmasıdır.
YER:

Program kapsamındaki atölyeler ve ara haftalardaki buluşmalar katılımcılara açıklanacak bir mekanda ve Şişli’deki SPoD ofisinde gerçekleştirilecektir.

YAŞ:

18 yaşından büyük olan herkes başvurabilir.

 

PROGRAMDA NELER VAR?

ATÖLYE GÜNLERi (24-25-26 MART 2017)

Atölyeler, 3 gün sürecek, yer bilgisi programa kabul edilenlere gönderilecektir. Bu 3 gün boyunca, sabah saat 09:30’da çalışmaya başlayacağız. Program tarafından karşılanacak olan öğle yemeğini beraber yiyeceğiz. Öğleden sonra 16:30’da atölye çalışmamız bitmiş olacak; Cuma ve Cumartesi günleri atölye çıkışında katılımcılarla birlikte yer almak istediğimiz sosyal etkinlikler olacak. Sonuç olarak biliyoruz ki, ‘gerçekten’ tanışmak için atölyeler yeterli değil, beraber eğlenmek gerekiyor.

Atölye günleri, tematik oturumlar ve uzman panelleri içerecek; SPoD çalışma alanları ve aktivizm buluşmalarında yapılacak etkinliklerin projelendirilmesi üzerine çalışacağız.

 

AKTiViZM BULUŞMALARI (Nisan-MAYIS 2017)

Atölye günlerinde beraber geliştirdiğimiz etkinlikleri, bu dönemde gerçekleştireceğiz. Bu dönem süresince, aktivizm programı katılımcılarının haftada bir gün SPoD ofiste yapılacak toplantılara katılmaları gerekiyor.
DEĞERLENDiRME VE TAKiP GÜNLERI (20-21 MAYIS 2017)

2 aylık bir sürenin sonunda 2 tam günü daha atölye salonunda beraber geçireceğiz. Başlangıçtaki atölye günlerinde olduğu gibi, sabah 09:30’dan öğleden sonra 16:30’a kadar beraber çalışacağız.

Bu 2 gün içerisinde programı ve aktivizm günlerinde yapılan çalışmaları değerlendireceğiz. LGBTİ hareketi hakkında güncelleneceğiz ve SPoD çerçevesinde aktivizme nasıl devam etmek istediğinizi / isteyebileceğinizi konuşacağız.

 

BAŞVURU VE BiLGiLENDiRME

Son Başvuru Tarihi:                                                  05/03/2017
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması:                         15/03/2017
Programa kabul edilen, edilmeyen herkese e-postayla bilgilendirme yapılacaktır.

SEÇiM KRiTERLERi:

Başvuru formundaki 5 içerik sorusuna verilen yanıtlarla, programın hedefleri arasındaki uyum temel seçim kriterini oluşturuyor.

Formdaki diğer bilgiler (isim, iletişim bilgileri, vs.) seçim kriteri değildir. SPoD Oryantasyon toplantılarına katılmış, SPoD ile halihazırda bir çalışma içerisinde yer almış ve SPoD’da daha aktif olmak isteyen gönüllülere öncelik verilecektir.

Programda 25 katılımcıyla çalışmayı öngörüyoruz.

 

PROGRAM DETAYLARI

ATÖLYE GÜNLERI TASLAK PROGRAMI

Aşağıdaki taslak programın, başvuru formları incelendikten sonra değişip, başvuranların beklentilerine göre son şeklini almasını planlıyoruz.

AKTIVIZM GÜNLERi VE HAFTALIK BULUŞMALAR (MART-MAYIS 2017)

Aktivizm programı katılımcılarının, iki atölye günleri arasında her hafta, haftada bir kez, yaklaşık 3 saat SPoD ofiste bir toplantıya katılmalarını bekliyoruz. Bu toplantı halihazırda devam eden çalışma gruplarından (açılma moderatörlerin, sakat LGBTI, trans geçiş grubu, LGBTI danışma hattı, mülteci LGBTİ’ler gibi) birisinin toplantısı olabileceği gibi, sizin geliştireceğiniz projenin toplantısı da olabilir.

 

 

DEĞERLENDiRME VE TAKiP GÜNLERi

2017 Mayıs ayı içinde değerlendirme ve takip günleri gerçekleştirilecek.

 

Başvuru bilgileri ve detaylı program için tıklayın.

Başvuru formunu doldurmak için tıklayın.