Danışma Kurulumuz

Prof. Dr. Ayşe Buğra / Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü – Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu

Yard. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay / Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü

Yard. Doç. Ayşen Candaş / Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü – Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu

Banu Güven / Gazeteci

Doç.Dr. Ceren Sözeri/ Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Deniz Yükseker / Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Dilek Ertükel / National Democratic Institute

Erhan Çokkeçeci / Greenpeace Kaynak Geliştirme ve Yeni Medya Direktörü

Av. Habibe Yılmaz Kayar / Kadınlara Hukuki Destek Merkezi

Av. Hülya Gülbahar / Anayasa Kadın Platformu

İbrahim Betil / Toplum Gönüllüleri Vakfı

Yard. Doç. Dr. İdil Işıl Gül / İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. İpek İlkkaracan / İstanbul Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü

Dr. Koray Başar / Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Melek Göregenli / Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Nurhan Yentürk / Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Sema Kılıçer  / Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

Yard. Doç. Dr. Sevgi Usta Sayıta / İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu / Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu / Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Bir Cevap Yazın