Ekonomik ve Sosyal Haklar

SPoD Ekonomik ve Sosyal Haklar alanında; 

Eğitim, sağlık- özelinde ruh sağlığı, çalışma, barınma, sosyal hizmetler -özelinde çocuk, yaşlı ve engelli hakları, ve cezaevleri gibi alanlarda LGBTI ayrımcılığın ortadan kaldırılması için çalışmalar yürütür. Bu kapsamda uzmanları ve uzmanlık yolundaki öğrencileri LGBTI hakları konusunda bilgilendirme toplantıları organize eder. Bunun yanında bahsi geçen alanlarda çözüm stratejileri üretir, devletten doğrudan talep edilecek yasa ve yönetmelik değişikliklerini somutlaştırmak ve bu politikaların hayata geçirilebilmesi için politika ve savunuculuk belgeleri oluşturur.  

Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı: Ekonomik ve Sosyal Hakar alanında SPoD, ruh sağlığı uzmanları lie bir gönüllüler ağı oluşturmuştur. Bu ağ, ruh sağlığı hizmetlerinde LGBTI'lre yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve LGBTI bireylerin ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımının kolaylaşıtırılması için çalışmalar yürütmektedir. 

Savunuculuk Belgeleri Çalışma Grubu : 2014- 2015 sürecinde SPoD bahsi geçen alanlarda uzmanlarla birlikte savunuculuk belgeleri üretme amaçlı tematik atölye çalışmaları yürütmektedir. Bunların dışında çalışma alanı dahilinde sendikalar, meslek örgütleri, kamu kurumları ve lise ve üniversitelerde bilgilendirma faaliyetleri devam etmektedir.  

 

afis_LGBT (1)